Översikt – Dräktighetsdagbok

AUGUSTI 2013 Datum
Dygn 64 130817 0 0 17. aug, 2013
Dygn 57 130810 0 0 10. aug, 2013
Dygn 52 0 0 5. aug, 2013
JULI 2013 Datum
29/7 dygn 45 0 0 29. jul, 2013
24/7, dygn 40 0 0 24. jul, 2013